site created by PATHY Studio

(c) Pro infantibus, s. r. o., Makovického 9, 034 01 Ružomberok, info@proinfantibus.sk
PRO INFANTIBUS
súkromná ambulancia pre deti a dorast
Ponuka

Zdravotná starostlivosť zahŕňa:
· bežnú zdravotnú starostlivosť
· preventívne prehliadky
· očkovací program
· poradenstvo zdravého životného štýlu
Nadštandardne poskytujeme:
· vyšetrenie CRP - zápalový marker z kvapky krvi, čo spresňuje podávanie antibiotík
· návštevy v domácnosti
· konzultácie cez telefón mimo ordinačných hodín do 22:00.
· streptokokové vyšetrenie