site created by PATHY Studio

(c) Pro infantibus, s. r. o., Makovického 9, 034 01 Ružomberok, info@proinfantibus.sk
PRO INFANTIBUS
súkromná ambulancia pre deti a dorast
Registrácia

1. Novorodenec
Matka nahlási v pôrodnici svojho detského lekára. Je vhodné vybaviť dohodu s detským lekárom ešte pred odchodom do pôrodnice.

2. pri presťahovaní
- pacient podpíše dohodu o oštrovananí so zvoleným lekárom a ten si vyžiada zdravotnú dokumentáciu od predchádzajúceho lekára.

3. zmena lekára z vlastného rozhodnutia
- postup rovnaký ako pri presťahovaní.


Zmluvní partneri
Máme uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami na Slovensku:
- Všeobecná zdravotná poisťovňa
- Dôvera
- Union zdravotná poisťovňa