site created by PATHY Studio

(c) Pro infantibus, s. r. o., Makovického 9, 034 01 Ružomberok, info@proinfantibus.sk
PRO INFANTIBUS
súkromná ambulancia pre deti a dorast
Ordinačné hodiny
Deň Choré deti Preventívne prehliadky
Pondelok 7:15 - 11:30 12:00 - 14:00
Utorok 7:15 - 11:30 12:00 - 14:00 poradňa
Streda 7:15 - 11:30 12:00 - 14:00 poradňa
Štvrtok 7:15 - 11:30 12:00 - 14:00
Piatok 7:15 - 11:30 12:00 - 14:00
Pracovná doba v pondelok až piatok: 7:00 - 15:30
07:00 - 07:15 Príprava pracoviska a kontrola došlých výsledkov.
11:30 - 12:00 Obedná prestávka
14:00 - 15:30 Návštevy, administratívne práce

Neodkladné stavy sú ošetrené počas celej pracovnej doby.