site created by PATHY Studio

(c) Pro infantibus, s. r. o., Makovického 9, 034 01 Ružomberok, info@proinfantibus.sk
PRO INFANTIBUS
súkromná ambulancia pre deti a dorast
kj
O nás

     Naša ambulancia bola založená v roku 1994 ako prvá v regióne Liptova.
     Poskytujeme základnú  zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast od narodenia až do ukončenia vysokoškolského štúdia (najviac do 28 rokov). Okrem zmluvných poistencov, ošetrujeme aj akútnych pacientov bez dohody a pacientov z EÚ. Viac o našich službách sa dozviete tu.
     Od roku 2004 sa nachádzame v nových priestoroch v základnej škole na sídlisku Klačno. Prístup do ambulancie je bezbariérový a bezplatné parkovanie je v bezprostrednej blízkosti vstupu.
     Radi vás osobne privítame v príjemnom prostredí našej ambulancie.
Pro infantibus, s. r. o.
D. Makovického 9
034 01 Ružomberok

Ambulancia  pre deti a dorast
Klačno 4
034 01 Ružomberok


Ošetrujúci lekár
MUDr. Monika Horváthová

Zdravotné sestry
Lucia Glendová
Zuzana Stopiaková