site created by PATHY Studio

(c) Pro infantibus, s. r. o., Makovického 9, 034 01 Ružomberok, info@proinfantibus.sk
PRO INFANTIBUS
súkromná ambulancia pre deti a dorast
MUDr. Monika Horváthová
všeobecný lekár
pre deti a dorast,
Ružomberok
     Našou základnou činnosťou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast.
     Naša pediatrická ambulancia sa nachádza v nových priestoroch v základnej škole na sídlisku Klačno v Ružomberku.